Väder

Vädret Bjärred

Badtemperatur

Nyhetsbrev

Nya bryggan kan påbörjas i september

Den nya bryggan kommer att byggas strax söder om den nuvarande bryggan som uppfördes 1990-1991 och som nu har nått slutet av sin livslängd.

Den nya bryggan blir högre än den tidigare för att bättre klara framtida höjningar av vattennivån och stormar. Bryggan kommer även att bli cirka 40 cm bredare för att lättare kunna mötas.

Lomma kommun har avsatt 22 miljoner kronor till den nya bryggan. Tiden för att bygga och sedan riva den gamla bryggan bedöms till cirka 8 månader och arbetet ska inte utföras under sommarsäsong.

- Vi planerar för byggstart i september i år. En brygga kommer alltid vara öppen till kallbadet, möjligtvis kortare avstängningar vid lyftarbeten. Om bygget inte är klart till sommaren 2022 kommer vi att pausa under sommaren då vi inte får ha någon vattenverksamhet eller vill störa badandet, för att sedan färdigställa bryggan på hösten, säger projektledaren Bengt Strengbom på Lomma kommun.

I samband med att Lomma kommun pålar för nya bryggan, vill Föreningen Bjerreds Saltsjöbad förbereda för utbyggnad av kallbadhuset. Ansökan till Mark- och miljödomstolen innehåller därför pålning för att kunna utöka arealen kring restaurang och bastu med 45 – 65 kvadratmeter.

- Intresset för kallbad har aldrig varit större och vi ser fram emot att så småningom bygga ut för att få fler sittplatser i bastun och mer utrymme i omklädningsrum och på soldäck, säger Hans Eyrich, ordförande i Bjerreds Saltsjöbad.