Väder bad

Nyhetsbrev

Ordförande

Hans Eyrich

Ledamöter

Peter Almström

Cecilia Hanner

Ann Haluzova

Björn Syrén

Minna Vahvelainen

Kerstin Gossé

Suppleanter

Kent Lundgren

Johanna Forsman

Valberedningen

Christina Wadsten-Malm

Ordförande

Malin Qvandrup

ledamot

Dan Bolin

ledamot

Revisorer

Mats-Åke Andersson

Av HLB-auditoriet utsedd revisor

Badvärdar

Ingrid Salomonsson

Kjell Persson

Håkan Wigren

Märta Wirén

Kenth Nilsson

Maria Jepson

Lars Haraldsson

Restaurangen

Restaurang Bjerreds Saltsjöbad

046-293010