Väder bad

Nyhetsbrev

FÖRENINGEN

PROJEKTSTADIET

Bjerreds Saltsjöbad var när det stod klart 2004 det första kallbadhuset som uppförts i Sverige på mycket länge. Projektet har inte bara initierats av Bjärredsborna. De har också till stor del tagit hand om notan för anläggningen.

I januari 2000 skrev Bjärredsbon Gottfried Grunewald till Lomma kommun för att höra om det fanns intresse för att återuppbygga ett kallbad i Bjärred. Det blev startskottet på ett stort lokalt engagemang för att återskapa den gamla badhustraditionen på orten.

Fritidsförvaltningen fick ansvar för frågan. Samtidigt undersökte några entusiaster hur stort intresset för ett kallbadhus egentligen var bland Bjärredsborna. I september 2001 höll kommunen ett informationsmöte om planerna på att bygga ett kallbadhus där en interimsstyrelse bildades.

Arkitekten Oliver Lühr hade tidigt i processen tagit fram skisser på ett badhus. Det skulle kosta 4,5 miljoner att bygga. Kommunen gjorde snabbt klart att den inte kunde finansiera hela projektet, men däremot stötta det. För varje krona föreningen bidrog med skulle kommunen skjuta till lika mycket, upp till 1,5 miljoner kronor. Resterande belopp skulle bestå av banklån mot kommunal borgen.

PROJEKTSTART

Projektet drog igång hösten 2001 och knäckfrågan för föreningen var hur den skulle lyckas få ihop 1,5 miljoner kronor och föreningen vände sig till det lokala samhället. Privatpersoner kunde teckna sig för att köpa en planka (1000:-) livboj (2000:-) eller en bänk (5000:-) Företaget kunde bli” badpolare” av olika valörer genom att sponsra med 10 000 – 50 000 kronor.

Efter drygt ett år var finansieringen säkrad. Nästan var femte hushåll i Bjärred stöttade projektet med minst 1000 kronor. Ett 50-tal företag i Bjärred med omnejd har sponsrat kallbadhuset med närmare 800 000 kronor.

Det första spadtaget togs i maj 2003. Själva bygget sponsrades med material för 200 000 kronor och genom att föreningens medlemmar själva hjälpte till med enklare delprojekt sänktes kostnaderna. Bland annat drog ett antal medlemmar avloppsrör och kablar hela vägen under Långa bryggan från plattformen till stranden. Stora delar av inredningen, kakelsättning, enklare snickeri och målning färdigställdes också av medlemmarna.