HISTORIA

I Bjärred har det funnits badhus sedan mitten på 1800-talet. 1901 förvandlades bondebyn definitivt till en badort då järnvägsförbindelsen Lund - Bjärred stod klar. Med resturang, hotell och kallbadhus kunde upp till 5000 personer lockas att komma med tåget från Lund till Bjerreds Saltsjöbad en solig sommar söndag.

Till Bjerreds Saltsjöbad kom både människor ifrån stan (från Lund med tåg och från Malmö med båt) och från landsbyggden för att bada, promenera i den vackra parken, spela tennis, segla och äta och dricka. Bjärred var tillsammans med Mölle och Falsterbo en av de mer kända och fashionable badorterna i Skåne.

Men tiderna förändrades, tågbanan som transporterat badare från Lund till Bjärred lades ned 1939. Andra världskriget blev ett annat svårt avbräck och badlivet i Bjärred återfick aldrig sin forna glans. Det gamla badhuset försvann under isvintern 1941-1942.

Drömmen om att återuppbygga kallbadhuset hade funnits länge men konkretiserades först 50 år senare då Bjärredsbon Gottfried Grunewald skrev till Lomma kommun för att höra om det fanns intresse för att återuppbygga ett kallbad i Bjärred.

 

historia1 historia2

historia3 historia4

Gottfried Grunewalds brev var kanske en av många sammanverkande faktorer som gjorde att några familjefäder knappt 40 fyllda över en öl eller var det ett (eller flera glas vin) satte sig för att starta ett upprop för att återskapa det nya Bjerreds Saltsjöbad.

Med extrem målmedvetenhet insamlades 750 000 kr från medlemmar (kommunmedborgare företrädesvis Bjärredsbor) lika mycket från lokala företag och byggsponsorer samt erhölls från kommunen 1,5 Mkr. Till detta ett lån om 1,5 Mkr och bygget körde igång med invigning Valborgsmässoafton den 30 april 2004 (eller siste april som vi säger i Skåne!) Bjerreds Saltsjöbad öppnande för allmänheten påföljande dag den 1 maj 2004

Den initiala styrelsen (ledamöter och suppleanter 2003) samt Gottfried Grunewald erhöll förtjänstfullt hedersmedlemskap på livstid vid Föreningen Bjerreds Saltsjöbad Årsmöte 2004-02-24:

- Johan Westerdahl
- Anna Forsman
- Birgitta Löwegren
- Philip Landkvist
- Oliver Lühr
- Ulf Jensen
- Johan Stagne
- Stefan Lewold
- Hans Eyrich
- Gottfried Grunewald

Lomma kommuns pris för god byggnadskultur 2003 har tilldelats Föreningen Bjerreds Saltsjöbad samt arkitekt Oliver Lühr för Kallbadhuset i Bjärred.

Motivering:

Byggnaden är unik och ger ett mervärde som gör Lomma kommun till en än attraktivare plats att besöka och bosätta sig i. Detta är en byggnad som är ritad med en modern arkitektur väl anpassad till platsen (t.ex. de horisontella dragen som smälter ihop med horisontlinje, och dyningar och det aluzinkbelagda taket som glittrar ikapp med krusningarna på vågorna) och samtidigt väl förankrat i Bjärreds historiska storhetstid som badort.

Bjerreds Saltsjöbad måste betraktas som Lomma kommuns flaggskepp nr. 1 i turisthänseende. Föreningen Bjerreds Saltsjöbad är kanske den största föreningen i kommunen. Bjärreds Saltsjöbad är kanske den mest frekventerade mötesplatsen för Bjärredsbor. Föreningen bedriver verksamhet utan några som helst kommunala eller statliga bidrag.

De internationella besöken är frekventa och bilder på isvaks- och bastubad från Bjerreds Saltsjöbad har skickats jorden runt. Snabb kommunikation är A och O vår mobiltidsålder; man kan nästan delta ”live” i badandet fast man befinner sig på annan kontinent.

Bjerreds Saltsjöbad, en unik kallbadhusanläggning på nocken av det som kanske är Sveriges längsta brygga 574 m ut i Öresund. Med mått ut till dambastun blir det ca 600 meter…

Naturligtvis är belägenheten med anläggningens utformning och möjligheter/utbud för envar besökare spektakulär och röner stor uppmärksamhet. Baksidan är risken för storm- och vattenskador; anläggningen har fått sig en omgång i diverse damorkaner som Gudrun, Berit och Dagmar men även Per och Sven har kört hårt.

Trots detta står efter mer än tio år såväl kallbadhusanläggningen som Föreningen på stadig grund.

bokarum2

Väder

Vädret Bjärred

Badtemperatur

Nyhetsbrev

Ja, tack!